Tetraceratops     277-270 mln lat temu

Nazwa łacińska: Tetraceratops insignis
Znaczenie: 'twarz o czterech rogach'
Rodzina: 1. terapsyd (Therapsida)
Pokarm: ?mięso
Rozmiary: ok. 1 m dł.
Waga: -
Miejsce: Ameryka Północna

Tetraceratops początkowo uznawany za pelykozaura o nieznanym pokrewieństwie, stanowi "łącznik" tych gadów z terapsydami. Został opisany po raz pierwszy w 1908 r., jednak prawie nic nie było o nim wiadomo, gdyż jedyne znalezione szczątki znajdowały się w skale, z której trudno było je wydobyć.
Na głowie tetraceratopsa znajdują się przynajmniej trzy pary kolców, chociaż nazwa wskazuje na dwie. Jest tak dlatego, ponieważ kiedy W. D. Matthew opisywał ten gatunek, udało mu się zbadać tylko tyle. Tetraceratops jest nieco podobny do prymitywnego terapsya Burnetia mirabilis, jednak nie oznacza to koniecznie bliskiego pokrewieństwa, ponieważ kolce nie znajdują się u obu gatunków na tych samych kościach.
Tetraceratops był bliżej spokrewiony z terapsydami niż z jakimkolwiek pelykozaurem. Czaszka tetraceratopsa jest kombinacją cech terapsydów i pelykozaurów - z tymi pierwszymi posiada 7 wspólnych, m. in. zanik najdalszych trzonowców, zredukowaną kość kwadratową, budowę mózgoczaszki, natomiast co do tej drugiej grupy (tj. pelykozaurów) to podobieństwa opierają się głównie na przedniej części czaszki. 
Jest całkiem możliwe, że przodkowie terapsydów, tak jak Tetraceratops (oraz inni, którzy nigdy nie skamienieli) żyli na skalistych wyżynach, gdzie trudno o dobrą fosylizację skamielin, z dala od bagien i delt opanowanych przez pelykozaury.